Spotkanie
interdyscyplinarne

II POMORSKIE DNI
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

Gdańsk, 21 i 22 kwietnia 2023

Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.

Druga z cyklu konferencji, podczas których prowadzimy interdyscyplinarną dyskusję w gronie anestezjologów, ginekologów i położników już w kwietniu 2023 roku, w Gdańsku!

II POMORSKIE DNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE
Spotkanie interdyscyplinarne

znów będzie doskonałą okazją, by się spotkać wiosną nad morzem i wymienić wiedzą oraz poglądami.

W dniach 21 i 22 kwietnia ponownie zawitamy nad morzem.

Zainicjowana w 2022 roku żywa wymiana poglądów, dyskusja i bezcenna praktyczna wiedza, z której robimy pożytek w codziennej pracy i kontaktach anestezjologa z ginekologiem i położnikiem znajdzie swą kontynuację. Równolegle do sesji zaplanowanych dla tych trzech specjalności będą obradowały pielęgniarki anestezjologiczne i położne. Wszyscy znów, jak w roku spotkamy się na finał przy okrągłym stole, by porozmawiać o tym, co nowego i o tym, czy udało się rozwiązać sprawy zainicjowane przez gremium ekspertów podczas edycji w zeszłym roku.

Znów spotkamy się również podczas imprezy towarzyszącej i na kursach!

Komitet naukowy

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

dr n. med. Bogusław Sobolewski

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

prof. UM, dr hab. n. med. Piotr Woźniak

II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Patronat nad wydarzeniem objęło
Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników

Termin

21–22 kwietnia 2023 roku

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które zostały w pełni zaszczepione i są one zobligowane do przedstawienia certyfikatu COVID.

Dopuszcza się możliwość udziału w konferencji osób niezaszczepionych, jednak limit osób musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi rządowymi.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób niezaszczepionych, kolejne osoby nieposiadające szczepienia nie zostaną dopuszczone do udziału w konferencji.

Program konerencji

Już wkrótce więcej informacji.

Miejsce

Po raz drugi z radością zapraszamy Państwa do samego serca Gdańska!

Impreza towarzysząca

21 kwietnia 2023 r. (piątek) godz. 20.00.

Koszt wynosi 250 zł od osoby.

Wejście na imprezę wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń, które otrzymają Państwo w sekretariacie konferencji.

Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

Osobom zainteresowanym skorzystaniem z bonifikaty przysługującej przy rezerwacji noclegu w miejscu konferencyjnym, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@mimesis.com.pl

Sponsorzy

Już wkrótce więcej informacji.

Opłaty

Koszt uczestnictwa

Lekarz – 590 zł (do 28.02.2023)
Lekarz – 690 zł (od 1.03.2022)
Lekarz – 750 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc)
Położna, pielęgniarka – 150 zł
Impreza towarzysząca – 250 zł *

* Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:00. Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

Kursy

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kursach, które odbędą się podczas wydarzenia. Rejestracji na poszczególne kursy będzie można dokonać drogą mailową, a informacje o opłatach znajdują się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Program kursów zostanie podany niebawem.

Rejestracja

Zapraszamy wkrótce.

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa i wystawy firm:

tel.: 507 080 393
e-mail: pomorskiedni2023@mimesis.com.pl

Organizator:

Mimesis Ewa Kurlenda
ul. Nad Jarem 39A
80–135 Gdańsk

tel.: 507 080 393
e-mail: pomorskiedni2023@mimesis.com.pl

© MIMESIS 2022