ANESTEZJOLOGIA-CHIRURGIA ONKOLOGICZNA-GINEKOLOGIA-POŁOŻNICTWO

POMORSKIE DNI INTERDYSCYPLINARNE 2023

Gdynia, 21-22 kwietnia

Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
Drugie z cyklu spotkanie interdyscyplinarne, podczas którego prowadzimy dyskusję w gronie anestezjologów, chirurgów onkologicznych, ginekologów i położników już w kwietniu 2023 roku, w Gdyni!
POMORSKIE DNI INTERDYSCYPLINARNE 2023 z pewnością znów będzie doskonałą okazją, aby się spotkać wiosną nad morzem i wymienić wiedzą oraz poglądami.
Kwietniowe spotkanie interdyscyplinarne będzie przede wszystkim okazją do dyskusji. Ważnym aspektem jest BEZPIECZEŃSTWO OKOŁOZABIEGOWE CHOREGO, co stanowi oś tegorocznego spotkania.
Zainicjowana w poprzedniej edycji wymiana poglądów i zaprezentowana bezcenna praktyczna wiedza bez wątpienia znajdą swą kontynuację. Wszystko po to, by robić z niej użytek w codziennej pracy i kontaktach anestezjologa z chirurgiem onkologicznym, ginekologiem i położnikiem. Niewątpliwie, w centrum pozostaje pacjent, dlatego tak istotne jest dbanie o to, by maksymalnie wyeliminować wszelkie ryzyka związane z zabiegiem, ale również zminimalizować jego obawy. W związku z tym, podczas sesji pojawią się tematy poświęcone również aspektom etycznym i psychologicznym.

 

 

Spotkanie interdyscyplinarne dotyczy nie tylko lekarzy. W rezultacie, równolegle do sesji zaplanowanych dla anestezjologów, chirurgów onkologicznych, ginekologów i położników będą obradowały pielęgniarki i położne.
 
POMORSKIE DNI INTERDYSCYPLINARNE swój finał znajdą w otwartej dyskusji, dlatego wszyscy znów – jak w roku ubiegłym – spotkamy się przy okrągłym stole, by porozmawiać o bezpieczeństwie okołooperacyjnym pacjenta.
Na zakończenie, zapraszamy na ciekawe kursy i imprezę towarzyszącą „z widokiem na morze”.
                                                                                                 Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Komitet naukowy

dr n. med. Bogusław Sobolewski

Koordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

prof. UM, dr hab. n. med. Piotr Woźniak

II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Termin

21–22 kwietnia 2023 roku

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe. W związku z tym prosimy o podane adresu e- mail podczas rejestracji na konferencję.

 

Program konferencji

PIĄTEK 21.04.2023

09:30–11:40

SESJA I Ginekologia i położnictwo

09:30–09:50

Czy potrafimy rozpoznawać i leczyć zespół bólowy miednicy mniejszej u kobiet?

prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

09:50–10:10

Nieimmunologiczny obrzęk płodu (NIHF) – diagnostyka i terapia

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

10:10–10:30

Czy szczepienia przeciw HPV są skuteczne? Czy i kogo warto szczepić?

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia

10:30-10:50

Bezpieczeństwo zabiegów wewnątrzmacicznych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, dr hab. n. med. prof. UMK Małgorzata Świątkowska – Freund

10:50-11:10

Histerektomia laparoskopowa – wady i zalety w porównaniu z drogą pochwową

prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński

11:10–11:20

Dyskusja

11:20-11:30

Przerwa kawowa

11:30–13:00

SESJA II Chirurgia onkologiczna

11:30–11:50

Kwalifikacja do odtworzenia przewodu pokarmowego po operacji Hartmanna

prof. dr hab. n. med. Marcin Włodarczyk

11:50–12:10

Bezpieczeństwo okołooperacyjne i zwalczanie bólu pooperacyjnego u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych

prof. dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

12:10–12:30

Zgłaszalność potencjalnych i rzeczywistych zmarłych dawców narządowych – aktualna sytuacja w Polsce

Anna Milecka Poltransplant

12:30–12:50

Przygotowanie pacjentek z chorobą przewlekłą do zabiegu operacyjnego z powodu nowotworów narządu rodnego

prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

12:50–13:00

Dyskusja

13:00–14:20

Przerwa obiadowa

14:20–16:10

SESJA III Anestezjologia i intensywna terapia

14:20–14:40

Bezpieczeństwo chorego w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz brytyjskich wytycznych dotyczących standardów monitorowania w anestezjologii

prof. dr hab. n. med. Mariusz Piechota

14:40–15:00

ECMO w intensywnej terapii

prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

15:00–15:20

Kwalifikacja kardiologiczna do znieczulenia i zabiegu operacyjnego a bezpieczeństwo okołooperacyjne chorego

dr n. med. Marek Maciejewski

15:20–15:40

Bezpieczeństwo chorego otyłego w okresie okołooperacyjnym

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

15:40–16:00

Okołooperacyjna optymalizacja funkcji układu krążenia –  czy anestezjolog może mieć wpływ na wynik leczenia zabiegowego?

dr n. med. Jolanta Cylwik

16:00–16:10

Dyskusja

16:10–16:20

Przerwa kawowa

16:20–17:50

SESJA IV VARIA

16:20-16:40

Między powinnością, obowiązkiem a bezpieczeństwem w anestezjologii

dr hab. Anna Paprocka – Lipińska

16:40–17:00

Żywienie w chirurgii jako najprostszy sposób zapobiegania powikłaniom

dr n. med. Elżbieta Rypulak 

17:00-17:20

Schorzenia okulistyczne a zalecenia co do prowadzenia ciąży i porodu. Przeciwwskazania do porodu naturalnego w niektórych schorzeniach narządu wzroku
dr n. med. Adam Jarmak

17:20–17:40

Profilaktyka antybiotykowa
dr n. med. Małgorzata Brauncajs

17:40–17:50

 Dyskusja

SOBOTA 22.04.2023

10:00–11:30

SESJA I VARIA

10:00–10:20

Kwalifikacja chorego do zabiegu – spojrzenie psychiatry 

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 

10:20–10:40

Bezpieczne zaopatrzenie wypadania odbytnicy

prof. dr hab. n. med. Łukasz Dziki

10:40–11:00

Bezpieczeństwo w chirurgii nowotworów gruczołów dokrewnych

dr n. med. Michał Kusiński

11:00–11:20

Powikłania chirurgii okrężnicy

dr n. med. Kasper Maryńczak

11:20–11:40

Bezpieczeństwo okołooperacyjne pacjenta w ujęciu interdyscyplinarnym

prof. dr hab. n. med. Janusz Andres

11:40–11:50

Dyskusja

11:50–12:00

Przerwa kawowa

12:00–14:30

OKRĄGŁY STÓŁ – OTWARTA DYSKUSJA nt. bezpieczeństwa pacjenta

14:30

Zakończenie

Konferencja dla pielęgniarek i położnych

PIĄTEK 21.04.2023

Obrady będą odbywały się równolegle do wykładów na Sali głównej. Wydzielono osobną salę.

16:00

SESJA I

16:00-16:20

Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w Polsce

dr n. o zdrowiu Beata Leśniczak profesor uczelni,  Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Położnictwo UM w Łodzi

16:20-16:40

Niefarmakologiczne metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

dr n. med. Małgorzata Kilon, Klinika Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi

16:40-17:00

Skuteczność metod łagodzenia bólu porodowego w opinii kobiet po porodzie

mgr Jakub Pietrzak, położny koordynujący w UCK, asystent w ZPPG, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed

17:00-17:20

Ocena poziomu lęku wśród rodziców noworodków urodzonych przedwcześnie przebywających na oddziale intensywnej terapii neonatologicznej

dr n. med. Beata Kunikowska, mgr piel. Dorota Merabet, dr n med. Jolanta Glińska prof. uczelni UM w Łodzi

17:20-17:30

Dyskusja

17:30-17:40

Przerwa kawowa

17:40-18:50

SESJA II

17:40-18:00

Kangurowanie jako holistyczna metoda terapeutyczna- bezpieczeństwo dla noworodka

dr Joanna Moćkun – Pietrzak, adiunkt w ZPPG GUMed

18:00-18:20

Uporczywa terapia noworodka  

mgr Marzena Strahl, st. Wykładowca ZPPG, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed

18:20-18:40

Co kraj to obyczaj – ciąża i towarzyszące jej dolegliwości na przestrzeni wieków

lic. poł. Klimek Julia, lic. poł Gwoździk Katarzyna,  dr n. o zdrowiu Beata Leśniczak prof. uczelni UM w Łodzi

18:40-18:50

Dyskusja

SOBOTA 22.04.2023

10:00-11:50

SESJA I

10:00-10:20

Jakość życia kobiet w podeszłym wieku

dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak, profesor uczelni  Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa UM w Łodzi

10:20-10:40

Nazewnictwo stosowane w komputerowej analizie zapisu KTG

dr n. med. Jolanta Dominowska, Zakład Dydaktyki w Położnictwie Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi

10:40-11:00

Jak wysoki poziom lęku wiąże się z powikłanym przebiegiem porodu? Przewodnik teoretyczny i praktyczny

dr Anna Michalik, adiunkt w  ZPPG, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed

11:00-11:20

Stany zagrożenia życia w Intensywnej Terapii – Zespół HELLP – studium przypadku

mgr Marika Ogrodnik, Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego UM w Łodzi  

11:20-11:40

Ocena bólu noworodka

dr Hanna Popowicz, adiunkt w  ZPPG, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed

11:40-11:50

Dyskusja

11:50-12:00

Przerwa kawowa

12:00-14:30

OKRĄGŁY STÓŁ – OTWARTA DYSKUSJA nt. bezpieczeństwa pacjenta (SALA GŁÓWNA)

Miejsce

Wydarzenie odbędzie się w

hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront

ul. Jerzego Waszyngtona 19,

81-342 Gdynia

Zapraszamy Państwa do Gdyni!

Impreza towarzysząca

21 kwietnia 2023 r. (piątek) godz. 20.00.

Koszt wynosi 250 zł od osoby.

Wejście na imprezę odbywa się wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń, które otrzymają Państwo w sekretariacie konferencji, dlatego prosimy o zabranie ich ze sobą.

Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz nie jest częścią programu naukowego.


Sponsorzy

Partner

Opłaty

Koszt uczestnictwa

Lekarz – 590 zł (do 14.03.2023)
Lekarz – 690 zł (od 15.03.2022)
Lekarz – 750 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc)
Położna, pielęgniarka – 150 zł
Student, doktorant – 100 zł (prosimy o zabranie legitymacji)

Impreza towarzysząca – 250 zł*

* Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:00. Informujemy, że wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz nie jest częścią programu naukowego.

Kursy

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w kursach, które odbędą się podczas wydarzenia. Rejestracji na poszczególne kursy będzie można dokonać drogą mailową, lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, a informacje o opłatach znajdują się poniżej. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

KURS 1, piątek, 21.04, godz. 9:30-12:00

Monitorowanie hemodynamiczne z uwzględnieniem predykcji hipotensji śródoperacyjnej – prowadzi dr Jolanta Cylwik

koszt: 150 zł


KURS 2,  piątek 21.04, godz. 11:50-13:20

Mikrobiologiczne znaki zapytania w ginekologii i anestezjologii – prowadzi dr Małgorzata Brauncajs

koszt: 150 zł


KURS 3,  sobota 22.04, godz. 8:30-10:00

Podstawy monitorowania hemodynamicznego dla pielęgniarek – prowadzi dr Jolanta Cylwik

koszt: 150 zł


KURS 4,  sobota 22.04, godz. 8:30-10:00

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu ran – prowadzi dr hab. n. med. Marcin Włodarczyk, prof. uczelni

 koszt: 150 zł

Rejestracja

zł 0,00

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa i wystawy firm:

tel.: 507 080 393
e-mail: pomorskiedni2023@mimesis.com.pl

Więcej informacji o nas znajduje na stronie: www.mimesis.com.pl

 

Organizator:

Mimesis Ewa Kurlenda
ul. Nad Jarem 39A
80–135 Gdańsk

tel.: 507 080 393
e-mail: pomorskiedni2023@mimesis.com.pl

© MIMESIS 2022